Ignore:
Timestamp:
12/19/10 18:53:54 (11 years ago)
Author:
atzm
Message:

modify mime-type

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • pycgibattler/trunk/_skill_list.txt.sample

  • Property svn:mime-type changed from text/plain to text/plain; charset=utf-8
  r58 r59  
  1 ã‚šã‚¿ãƒŒãƒŠãƒ«ãƒ•ã‚©ãƒŒã‚¹ãƒ–リザヌド 
  2 ã‚¢ãƒ«ãƒ†ã‚£ãƒ¡ãƒƒãƒˆãƒ»ãƒ€ãƒŒã‚¯ãƒ»ãƒ•ã‚¡ã‚€ã‚¢ãƒŒãƒ»ã‚¹ãƒ©ãƒƒã‚·ãƒ¥ 
  3 ãƒãƒŒãƒ‹ãƒ³ã‚°ãƒ»ãƒ€ãƒŒã‚¯ãƒ»ãƒ•ãƒ¬ã‚€ãƒ ãƒ»ã‚ªãƒ–・ディッセンバヌ 
  4 è–倢魔心裂断 
  5 çŸ©æ†è–霊斬 
  6 ã‚·ãƒ£ã‚€ãƒ‹ãƒ³ã‚°ã‚žãƒ£ã‚¹ãƒ†ã‚£ã‚¹ 
  7 ãƒ†ã‚£ãƒŒã‚¬ãƒŒãƒ»ãƒžã‚·ãƒŒãƒãƒ³ãƒ»ãƒ”ストヌレ 
  8 ã‚€ãƒ³ãƒ•ã‚§ãƒ«ãƒŽãƒ»ã‚ªãƒ–・メサむア 
  9 ãƒ•ã‚©ãƒ³ãƒ»ãƒ‰ãƒ»ãƒœãƒŒ 
  10 ãƒ•ã‚¡ã‚€ãƒŠãƒ«ãƒ»ã‚¿ã‚¯ãƒ†ã‚£ã‚¯ã‚¹ãƒ»ãƒã‚€ãƒ‰ 
  11 ã‚³ãƒŒãƒ’ヌ・ルンバ 
  12 ãƒ«ãƒŒãƒˆãƒ»ãƒ•ã‚¡ãƒ³ãƒ»ãƒ‹ã‚¹ãƒ†ãƒ«ãƒ­ãƒŒã‚€ 
   1エターナルフォースブリザード 
   2アルティメット・ダーク・ファイアー・スラッシュ 
   3バーニング・ダーク・フレイム・オブ・ディッセンバー 
   4聖夢魔心裂断 
   5義憐聖霊斬 
   6シャイニングジャスティス 
   7ティーガー・マシーネン・ピストーレ 
   8インフェルノ・オブ・メサイア 
   9フォン・ド・ボー 
   10ファイナル・タクティクス・ハイド 
   11コーヒー・ルンバ 
   12ルート・ファン・ニステルローイ 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.